Köszöntő

Tisztelt Kollégák, Tisztelt Érdeklődők!

Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel hívjuk meg Önöket a Magyar Szívsebészeti Társaság XXIX. Kongresszusára, amely az idén, 2023. november 2-4. között kerül megrendezésre Szegeden. A kongresszus helyszínének az eddigi gyakorlattól eltérve a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központja ad helyet, hogy a lehető legmagasabb színvonalon tudjuk tudományos programjainkat, gyakorlati workshopjainkat és kiállítóinkat elhelyezni.

Az idei kongresszus fókusza nemcsak a társaság orvosszakmai tevékenységére, hanem főleg a szakdolgozói és a szívsebészeti teamek továbbképzésére és az elért eredményeik bemutatására fog irányulni. Ennek kiegészítő elemeként a kongresszus ideje alatt terveink szerint több gyakorlati workshop áll majd az Önök rendelkezésére, amelynek levezénylésében a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Készségfejlesztő Központ és a Szívsebészeti Osztály munkatársai fognak segíteni. A kongresszus egyik fő tematikája a szívsebészeti szakorvos és szakdolgozó képzés lesz, amellyel szeretnénk rámutatni azokra a fő kérdésekre, amivel minden szívsebészeti képzésben résztvevő oktató, mentor, osztályvezető, illetve szívsebészeti képzésben résztvevő rezidens, szakorvosjelölt, szakdolgozó és mentorált naponta szembesül.

Természetesen a kongresszus tudományos tematikájából nem maradhatnak ki azok az érdekes és komplex esetek, amelyek különleges kihívást rejtenek a szívsebészeti ellátók számára. A figyelmünket idén a sürgősségi szívsebészeti esetek perioperatív és intraoperatív ellátására szeretnénk fordítani, amely a szakmán belül egy igen széles spektrumot ölel át.

Várunk tehát olyan előadásokat, amelyek fókusza:

  • a szívsebészeti képzés a mentor és a mentorált szemszögéből
  • a szakdolgozók továbbképzése
  • team menedzsment osztályvezetői szemmel
  • sürgősségi szívsebészeti esetek perioperatív és intraoperatív kihívásai (akut aorta szindrómák, infektív endocarditis, AMI mechanikus szövődményei, mechanikus keringéstámogatás kihívásai, iatrogén szövődmények)

Mindemellett természetesen a kongresszus programjából nem hiányozhat majd Szeged város kulturális szépségeinek élvezete.

Dr. Hegedűs Zoltán

Osztályvezető főorvos

Szervezőbizottság elnöke

Dr. Bari Gábor

Egyetemi adjunktus 

Szervezőbizottság alelnöke

Előadással, absztrakttal kapcsolatos információ:

A kongresszus résztvevői előadások megtartására és poszterek, vagy videó bemutatására egyaránt jelentkezhetnek. Az előadások, poszterek, videók elfogadásáról a Tudományos Bizottság dönt.

Előadás: A felkért előadások időtartama 20 perc, a tudományos bizottság által kiválasztott és jóváhagyott előadások időtartama 10 perc, melyet 5 perc diszkusszió követ. Igénybe vehető technikai eszközök: számítógépes kivetítő, illetve video kivetítő, lézerpálca.

A konferencián elhangzó előadások és poszterek összefoglalói a Cardiológia Hungarica című lapban jelennek meg. Kérjük, hogy az ösz- szefoglalókat elektornikus úton, magyar és angol nyelven, a mellékelt űrlapon megadott lehetőségeknek megfelelően, a későbbiekben vázolt szerkesztői elvárásoknak megfelelő tagoltságban 2023. szeptember 12-ig a sarolta.kaizergarai@portevent.hu email címre elküldeni szíveskedjen. A nyomdai határidő miatt a megadott dátum után beérkező összefoglalókat nem áll módunkban figyelembe venni.

Az összefoglalók elfogadásáról 2023. szeptember 30-ig értesítést küldünk.

Szerkesztési Feltételek: A szerzők neve az előadás-kivonat elején szerepeljen. A teljes név kiírandó (előbb a családi név, majd teljes terjede- lemben az utónév, kötőszó vagy cím /pl.: „Dr.”/ megjelölése nélkül). Egy, vagy legfeljebb két sorban, sorköz nélkül gépelve. Az előadást bemutató szerző neve szerepeljen elsőként.

Az első szerző munkahelyét, ahol a munka zöme készült, a szerzők neve alatt külön sorban tüntessük fel. Az intézet nevét követően, attól vesszővel elvá- lasztva szerepeljen a város neve, ahol az intézet található. Külföldi intézet esetén a város neve után, attól vesszővel elválasztva tüntessük fel az ország nevét is. Az előadás-kivonat címe ezután következzék, külön sorban csupa nagybetűvel írva, egy, vagy legfeljebb két sorban, sorköz nélkül gépelve. Az előadás-kivonat szövegét egyetlen bekezdésben (folytatólagosan), egyes sor- közzel írjuk. A szöveg első sora elején hagyjunk ki három betűhelyet.

Tudományos Bizottság

 
 
Dr. Hegedűs Zoltán
Dr. Bari Gábor
Dr. Bogáts Gábor
Prof. Dr. Hartyánszky István
Dr. Hartyánszky István
Dr. Hejjel László
Dr. Prodán Zsolt
Dr. Rashed Aref
Prof. Dr. Szabados Sándor
Prof. Dr. Székely Andrea
Dr. Székely László
Dr. Szerafin Tamás
Dr. Szolnoky Jenő

Szervező Bizottság

 
 
Dr. Hegedűs Zoltán
Dr. Bari Gábor
Dr. Bitay Miklós
Dr. Bogáts Gábor
Dr. Csanádi Piroska Csenge
Dr. Csepregi László
Dr. Donauer Tamás
Dr. Gecse Imre István
Dr. Kovacev Marko
Dr. Ali Shadmanian
Dr. Szabó-Biczók Antal
Dr. Szűcs Szilárd
Dr. Varga Sándor
Baloghné Vass Noémi
Palyov Gabriella

Kongresszust szervező Rendezvényiroda

 

Port Event Rendezvényügynökség Kft.

8242 Balatonudvari, Kossuth u. 23.

Kaizer-Garai Sarolta

Tel: +36 70 422 53 03

Email:

sarolta.kaizergarai@portevent.hu

info@portevent.hu

Fővédnök

 

Felkérés alatt.

Védnök

 

Felkérés alatt.

Prof. Dr. Kovács Gábor

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Kovács Gábor, az SZTE SZAOK professzor emeritusa, a szegedi szívsebészet megalapítója, az Amerikai és az Európai Mellkassebész Társaság tagja, a Magyar Sebész Társaság és a Magyar Kardiológusok Társaságának vezetőségi tagja, az Európai Szívsebész klub tagja 2023. október 21-én, életének 94. évében, Szegeden elhunyt. Emlékét tisztelettel megőrizzük!