Közgyűlés adatai:

A MAGYAR SZÍVSEBÉSZETI TÁRSASÁG Alapszabályában rögzített jogi kötelezettsége éves rendes közgyűlés megtartása.
A soron következő közgyűlés időpontja: 2023. november 3. péntek reggel 8:00 óra,
helyszíne: a MSZT XXIX. Kongresszusa, Szeged, Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központ.

A közgyűlés határozatképes, ha azon legalább a tagság 50% + 1 fő megjelent. A közgyűlés határozatképtelensége esetén megismételt közgyűlés tartására azonos napirendi pontok mellett van lehetőség.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést változatlan helyszínen tartanánk meg, a megismételt közgyűlés kezdő időpontja: 2023. november 3. délután 17:00 óra.
A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes!

Magyar Szívsebészeti Társaság