PTE KK Szívgyógyászati Klinika, Szívsebészeti Osztály

Pécsett az 1950-es években a II. sz. Sebészeti Klinikán Kudász József professzor vezetése alatt működött pár éven keresztül szívsebészeti ellátás, majd távozását követően hosszú ideig megszűnt a szívsebészeti tevékenység Pécsett.
Korompai Ferenc professzor vezetésével 1996-ban indult újra a pécsi szívsebészet a II. sz. Sebészeti Klinika-Szívcentrumban, majd 1999-ben nyílt meg az újonnan felépült Szívgyógyászati Klinika Papp Lajos professzor irányításával. Az új klinikán három szívműtővel és 22 szívsebészeti ággyal működik a szívsebészeti osztály, szoros kapcsolatban az intenzív, a kardiológiai és a hemodinamikai osztályokkal, ill. az elektrofiziológiai és pacemaker laborral.
A 2000-es években többször ezer feletti nyitott szívműtétet végeztünk évente, majd a TVK (teljesítmény volumen korlát) bevezetése után az éves műtétszám 600-800 műtétre mérséklődött. Klinikánkon a szívtranszplantáció és keringéstámogató eszközök beültetésén kívül a felnőtt szívsebészet teljes területét műveljük: extracorporalis műtétek, off-pump coronaria műtétek, billentyűmegtartó műtétek, reszinkronizációs kezelés minithoracotomiából, aorta ascendens és –ív sebészete. Terveink között szerepel a minimál invazív mitrális billentyű műtétek bevezetése is.
Klinikánkon a pacemaker implantációs program szívsebészek közreműködésével is történik. Oktatói tevékenységünk folyamatos, kezdetben a kardiológia és sebészet tantárgyakon belül oktattuk a szívsebészetet, majd önálló fakultatív tárgyként. Jelenleg negyedéves orvostanhallgatóknak kötelező jelleggel, kollokvium vizsgáztatással Sebészet1 tantárgyat oktatunk érsebészekkel együtt egy szemeszteren át magyar, angol és német nyelven.
Tudományos tevékenységünk szerteágazó: a szívritmus variabilitás elemzés, orvosbiológiai jelfeldolgozás, fotopletizmográfia alkalmazási lehetőségei, a pericardiális folyadék immunológiai vizsgálata, non-invazív His-EKG vizsgálata.

A szívsebészeti osztály munkatársai:

A szívsebészeti osztály vezetője: Dr. Hejjel László habilitált egyetemi docens,
Osztályvezető helyettes: Dr. Lénárd László habilitált egyetemi docens,
Szívsebészeti grémium vezetője: Prof. Szabados Sándor egyetemi tanár,
Szívsebész szakorvosok: Dr. Pintér Örs, Dr. Holczer Lőrinc,
Rezidensek: Dr. Kovács Péter, Dr. Béres Szabolcs, Dr. Szántó Tamás, Dr. Borbás Enikő (tartósan távol)
PhD hallgató: Dr. Ajtay Bella
Osztályvezető főnővér: Kiss Tünde