Városmajori szívsebészet

Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék – Szívsebészeti Tanszéki Csoport –Szívsebészeti Profil

A városmajori szívsebészet a hazai szívsebészet egyik bölcsője, mely több évtizedes múltra tekint vissza. A Szívsebészeti Tanszék olyan megelőző szervezeti formákkal büszkélkedhet, mint az 1951-ben a János Szanatóriumból kialakított Sebésztovább- képző Intézet, az 1952-ben Magyarországon először megalakult szívsebészeti osztály, majd 1981-tõl Ér- és Szívsebészeti Klinika. A klinika korábbi igazgatói a szakma kiemelkedő képviselõi voltak: Littmann Imre (1950–1956), Kudász József (1957–1975), Soltész Lajos (1975–1981), Szabó Zoltán (1981–1992), Nemes Attila (1992–2003) és Acsády György (2003–2009). Mérföldkő volt klinikánk korábbi történetében az első szívátültetés, melyet Prof. Dr. Szabó Zoltán 1992-ben végzett el, majd a transzplantációs program Prof. Dr. Bodor Elek vezetésével folytatódott. 2009. március 1-tõl 2012-ig elnevezése Szívsebészeti Klinika, 2012-2017. között Szívsebészeti Tanszék, mindkettő igazgatója Dr. Horkay Ferenc egyetemi tanár

Oktatás

Tanszéki csoportunkban három nyelven (magyar, angol, német) folyik elméleti és gyakorlati graduális képzés. Oktatási tevékenységünkből kiemelendő a IV. évfolyamon a Kardiológiai Központ oktatási anyagán belül a teljes évfolyam részére a szívsebészet témakörű elõadások és gyakorlatok tartása. A 2012-es tanévtől kezdődően 2 kreditponttal bevezetésre került a

„Szívsebészet-Érsebészet” szabadon választható tantárgy. A tantárgy oktatásának kettős célja van, részben az orvostanhallgatók részére mélyebb ismeretek átadása a kardiovaszkuláris betegségekkel kapcsolatban elméleti és gyakorlati oktatás keretében. Ugyanakkor a tantárgy nem titkolt célja a jövő szívsebész és érsebész nemzedék utánpótlásának biztosítása. Oktatási tevékenységünket kiegészíti a nyári gyakorlatok tartása, szigorlók foglalkoztatása, posztgraduális képzés (szívsebész és mellkas-sebész szakorvos jelöltek rendszeres gyakorlati és elméleti képzése), rektori pályázatok és szakdolgozatok elbírálása és védése, TDK és PhD hallgatók képzése, nővérképzés.

Betegellátás

A Tanszéki Csoport jelenlegi kapacitása legalább 6-800 extrakorporális szívműtét és az évente elvégzett kb. 40-60 szív- transzplantáció.

Szakmai profilok

Továbbra is kiemelt profilként szerepel a pulmonalis embolia sebészete, a Marfan betegséggel kapcsolatos szívsebészeti ellátás, a bal kamra aneurysma sebészete, a verőszíves szívműtétek, a mitralis billentyű plasztika, a pitvarfibrilláció sebészi kezelése, illetve a szív körüli nagyerek sebészete. A klinikán eddigi hagyományainknak megfelelően az országban egyedülállóan nagy számban végzünk kombinált ér-és szívsebészeti műtéteket, illetve az aorta ív és descendens területén lévő elváltozások megoldását. A szívelégtelenség- műszív-szívtranszplantációs szakmaspecifikus intenzív osztály átadásával megteremtődött annak a feltétele, hogy szervezett formában elinduljon a transzplantációs programhoz szorosan kapcsolódó és annak új lendületet adó műszív program. A Szívsebészeti Tanszéki Csoport és az Érsebészeti Tanszék közösen homograft bankot üzemeltet.

Kutatási területek

A szívelégtelenség sebészi terápiás lehetőségei · Bal kamra aneurysma sebészet · A DCM vírusos etiológiájának kutatása · Újabb inotrop szerek vizsgálata · A szívműködés szabályozása-endogén peptidek · Endotél funkció vizsgálata sejttenyészeten · Új típusú kardioprotektív oldat kifejlesztése állatkísérletes modellekben.

SZÍVSEBÉSZETI PROFILVEZETŐ:

Dr. Hartyánszky István

egyetemi docens, TANSZÉKI CSOPORT VEZETŐ

MUNKATÁRSAK:

PROFESSOR EMERITUS

Dr. Szabolcs Zoltán
Dr. Horkay Ferenc

EGYETEMI DOCENS

Dr. Fazekas Levente

EGYETEMI ADJUNKTUS

Dr. Hüttl Tivadar
Dr. Pólos Miklós
Dr. Benke Kálmán

KLINIKAI FŐORVOS

Dr. Daróczi László

KLINIKAI SZAKORVOS

Dr. Kőszegi Andrea
Dr. Damenija Givi
Dr. Magyar Attila
Dr. Koppányi Ádám

REZIDENS

Dr. Kapus Gábor
Dr. Barabás J. Imre
Dr. Csikós Bálint
Dr. Stengl Roland
Dr. Sulea Krisztina